ZAPISY

Zasady naboru uczniów do Szkoły (zgodnie ze statutem szkoły)

Zgodnie z procedurą rekrutacji opartą na zapisach statutowych Liceum Ogólnokształcącego „Nasza Szkoła” w Katowicach trwa rekrutacja na rok szkolny 2024/25.  Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz realizuje na terenie szkoły terapie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zobacz: STATUT SZKOŁY

Więcej informacji dotyczących opłat i realizowanych świadczeń w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej pod telefonem: 883 999 710, 883 999 803 bądź tez bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00–16.00.

Opłaty

Wpisowe: 500 zł (jednorazowo)

Czesne: o opcjach i wysokości czesnego informuje Pani Dyrektor

Formularz kontaktowy